<<  NEDERLAND    <  FRIESLAND    LEEUWARDEN GEMEENTE    Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870

Onderstaande kaart is ook verkrijgbaar als digitale afbeelding met hoge resolutie. Geschikt voor perfecte A3 / A4 afdrukken en voor professionele presentaties en publicaties voorbeelden

    
Bedieningspaneel: + en - voor in- en uitzoomen. Vlieg over de omgeving m.b.v. de pijlsymbolen


Het is mogelijk om digitale kaarten (zonder watermerk) te bestellen met een hoge resolutie (2050 x 2650) voor professioneel gebruik. Presentaties, publicaties etc. Voorbeelden

Aanbeveling literatuur:

Grote Historische Topografische Atlas Friesland, schaal 1:25.000 Voor natuurliefhebbers en wandelaars, heemkundig genteresseerden en historici vormen oude, gedetailleerde landkaarten een ongevenaarde bron van informatie. In deze atlas zijn topografische kaarten verzameld die de gehele provincie Friesland bestrijken. Ze werden eind negentiende eeuw, begin twintigste eeuw opgesteld en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving naar zijn hand zette. Het zijn 'stille getuigen' van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen en een veranderde samenleving. Deze Grote Historische topografische Atlas van Friesland is gebaseerd op de rond 1905 via foto-lithografie vervaardigde kaarten van wat toen de Topografische Inrichting heette. Omdat ze in kleur verschenen, waardoor de details beter uitkwamen, werden ze chromo-topografische kaarten genoemd. Wie de kaarten vergelijkt met die van de moderne uitgave van 2004 in de serie ANWB topografische atlas* kan heden en verleden prima vergelijken en zien wat gebleven en wat er veranderd is. De atlas geeft dan ook in de letterlijke zin een beeld van Friesland begin twintigste eeuw

Frisia Dominium Frisia Dominium is het vierde deel in de Utrechtse Historisch-Cartografische Studies, een serie over de geschiedenis van cartografie. Dit rijk ge´llustreeerde boek bevat het eerste complete overzicht van alle gedrukte kaarten van Friesland uit de periode 1545-1850. Meer dan honderd kaarten worden systematisch en uitgebreidt beschreven en geannalyseerd door de auteur. De veranderingen in de toponomie van de verschillende Friese steden en dorpen is een van de onderwerpen in dit boek. In dit wetenschappelijke overzichtswerk in groot formaat zijn meer dan honderd kaarten van de provincie Friesland vanaf het midden van de zestiende eeuw tot 1850 beschreven en afgebeeld. Het gaat om gedrukte kaarten van bekende kaartenmakers als Van Deventer, Sgrooten, Leo, Winsemius, Schotanus, Allard en Krayenhoff. Veel kaarten omvatten behalve het huidige Friesland de provincies Groningen, Drenthe, Noord-Overijssel en het Duitse Ostfriesland. Na inleidingen over de geschiedenis en historische kartering van Friesland, de basiskaarten van bovengenoemde cartografen en de inhoud en toponiemen van Friese kaarten volgt de catalogus van honderd provinciekaarten, vijf zogenoemde goŰenkaarten van regio's en vijf kaarten uit de Franse tijd. Hierin worden op gedetailleerde wijze alle kaartdrukken, varianten, atlassen en vindplaatsen beschreven en toegelicht, aangevuld met een of meer afbeeldingen van kaarten in kleur of zwart-wit. Het fraai vormgegeven boek besluit met een Engelse samenvatting, literatuurlijst, lijsten van bibliotheken en kaarttitels en een personenindex

Topografische Atlas Waddeneilanden 1:25.000 Parels van het Nederlandse landschap. Jaarlijks genieten honderdduizenden toeristen van onze Waddeneilanden. Het is makkelijk te begrijpen waarom de Waddeneilanden zo geliefd zijn: ze stuk voor stuk wonderschoon, en behoren tot de parels van het Nederlandse landschap. Sinds juni 2009 staat de Waddenzee zelfs op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Een terechte beloning voor dit unieke getijdenlandschap. De kaarten uit de Waddenatlas zijn uitgevoerd in het handzame A5-formaat, en in de schaal 1 op 25.000 (1 cm op de kaart is in werkelijkheid 250 meter). Die schaal is zo duidelijk dat de landschappen als het ware tot leven komen. Want u ziet in deze atlas de kleinste weggetjes en paadjes staan, alle vrijstaande woningen, ieder huizenblok, de vuurtorens, het grondgebruik enzovoort. Zelfs iedere strandpaal en reddingsboot zijn in deze atlas vermeld

Van Groningen tot Zeeland landschapsonderzoek langs de Nederlandse kust Deze bundel biedt een rijke verscheidenheid aan studies over de geschiedenis van het landschapsonderzoek langs de Nederlandse kust in de negentiende en twintigste eeuw. Tot ongeveer 1880 baseerden onderzoekers hun interpretaties vooral op literatuurstudie, daarna kwam een lange periode van bronnenonderzoek, waarna men vanaf 1970 ging kijken hoe het landschap er in de werkelijkheid uitzag. Behalve aan landelijk bekende kopstukken als Acker Stratingh, Staring, LoriÚ en Beekman wordt veel aandacht besteed aan lokale onderzoekers en instellingen. Van Groningen tot Zeeland is ge´llustreerd met talrijke afbeeldingen, waaronder niet meer herdrukte of zelfs nimmer uitgegeven kaarten uit de negentiende eeuw, alsmede nieuwe, die voor dit boek gemaakt zijn

Alle middeleeuwse kerken in Friesland Veel van de mooiste en gaafste vroeg-middeleeuwse kerken van Europa staan in het vlakke land van Friesland. Architectuurkenner Peter Karstkarel bezocht, beschreef en fotografeerde zo'n 200 van deze vroegste getuigenissen van de christelijke cultuur in het noorden. Na het overdonderende succes van het monumentale standaardwerk Alle middeleeuwse kerken: Van Harlingen tot Wilhelmshaven is de titanenarbeid van topauteur Karstkarel nu beschikbaar in de vorm van twee vriendelijk geprijsde paperbacks: een deel over Friesland en een deel over Groningen en Drenthe. Een absolute aanrader voor iedereen die de duurdere, gebonden en inmiddels uitverkochte totaaluitgave heeft gemist. Friesland is rijk aan middeleeuwse kerken. Het bekendst zijn de romaanse dorpskerken met hun typische zadeldaktorens, maar ook de romanogotische kerken prijken fier in het vlakke Friese landschap. Wie deze kerken bezoekt, wordt vaak blij verrast door de schoonheid en eenvoud van zowel het interieur als het exterieur. Het interieur, in de vorm van fraaie beeldhouwwerken, muurschilderingen, preekstoelen, herenbanken en doopvonten, is op een voortreffelijke manier door de auteur beschreven en in beeld gebracht. Dit boek geeft eerst een algemene inleiding van verschillende aspecten van de middeleeuwse kerken in Friesland. Vervolgens wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van 136 kerken. Het geheel is ge´llustreerd met fraaie kleurenfoto's van zowel het interieur als het exterieur. Een literatuuroverzicht, verspreidingskaarten van de provincie Friesland en een verklarende woordenlijst completeren het geheel. Een fascinerend lees- en kijkboek voor allen die ge´nteresseerd zijn in Friese middeleeuwse kerken en de kerkgeschiedenis in het algemeen

Friezen uit vroeger eeuwen + CD-rom 1072 pagina's, gebonden. Generaties die leefden en stierven in ons Friese land. Wat hebben ze nagelaten? Soms niet meer dan een kort opschrift op een verweerde steen. Hoeveel van zulke stenen liggen er verspreid over de provincie, waar onze naam opstaat? Misschien alleen onze voornaam. Is het familie? Hessel de Walle verzamelde zevenduizend inscripties, gevonden op graven, klokken, gevelstenen, geboortelepels, ramen. Ze leveren een schat aan informatie over personen. It binne lytse monuminten, zegt De Walle. Dit monumentale boek brengt ze samen, uit heel Friesland. Maar liefst 14.000 namen van Friezen van vroeger wist De Walle te achterhalen. Met uitvoerige registers. Schitterend materiaal over duizenden mensen die tussen 1280 en 1811 in Friesland leefden en stierven. Dit omvangrijke naslagwerk bevat meer dan 7.100 inscripties van Friezen op graven, kerkklokken, gevelstenen, ramen, geboortelepels en andere voorwerpen. Jarenlang onderzoek ging vooraf aan de samenstelling van dit boek, dat vooral van belang is voor Fries genealogisch en biografisch onderzoek. De uitgave is alfabetisch geordend op dorp, waarbinnen de inscripties chronologisch zijn vermeld. Behalve de opschriften zijn de informatiedrager en vindplaats evenals biografische en genealogische gegevens over de betrokken personen toegevoegd. Een inleiding gaat vooraf aan het overzicht van de opschriften. Tussendoor treft men hier en daar kaderteksten over bijzondere thema's aan, zoals Friestalige inscripties, wiskundige problemen op grafstenen, grafpoŰzie en honderdjarigen. Er zijn drie indices, namelijk op persoonsnamen, beroepen en type opschrift. Literatuur, websites en archieven besluiten dit magistrale werk af, dat hier en daar is ge´llustreerd met zwart-witfoto's van graf- en gevelstenen en andere inscriptiedragers. Een cd-rom van het gehele boek in PDF-formaat is toegevoegd


Het is mogelijk om digitale kaarten (zonder watermerk) te bestellen met een hoge resolutie (2050 x 2650) voor professioneel gebruik. Presentaties, publicaties etc. Voorbeelden