<<  NEDERLAND    <  NOORD BRABANT    OUD- EN NIEUW GASTEL    Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870   Luchtfoto  Vergelijk toen met nu


Onderstaande kaart is ook verkrijgbaar als digitale afbeelding met hoge resolutie. Geschikt voor perfecte A3 / A4 afdrukken en voor professionele presentaties en publicaties voorbeelden

    
Bedieningspaneel: + en - voor in- en uitzoomen. Vlieg over de omgeving m.b.v. de pijlsymbolen


Het is mogelijk om digitale kaarten (zonder watermerk) te bestellen met een hoge resolutie (2050 x 2650) voor professioneel gebruik. Presentaties, publicaties etc. Voorbeelden

Aanbeveling literatuur:

Historische topografische Atlas 1836-1843 / Noord-Brabant In het Nationaal Archief te Den Haag bevinden zich handgetekende en ingekleurde topografische kaarten van Noord-Brabant evenals die van Limburg en Oost-Gelderland op schaal 1:25.000. Deze gaan vooraf aan de topografische kartering van geheel Nederland op schaal 1:50.000 die in de jaren 1850-1860 tot stand kwam. In deze atlas in groot formaat treft men de kaarten 1:25.000 van Noord-Brabant uit de periode 1836-1843 aan, bestaande uit ruim 50 kaartbladen die zeer scherp en in kleur zijn afgedrukt. Per kaartblad zijn ook gegevens per gemeente toegevoegd over het aantal boerderijen, paarden, vee, voertuigen e.d. evenals de naam van de officier/tekenaar. De kaarten geven op gedetailleerde wijze de landschappelijke situatie van Noord-Brabant omstreeks 1840 weer, toen het land aanzienlijk leger was en de heidevelden nog vrijwel onverkaveld waren. Deze mooie uitgave wordt ingeleid met beschouwingen over het historische landschap, het grondgebruik, de steden, flora, fauna enz. De atlas begint met een bladwijzer en eindigt met een plaatsnamenindex

Atlas Historische Topografische Kaarten 1898-1926 / Noord-Brabant In deze atlas in groot formaat treft men de topografische kaarten aan van de provincie Noord-Brabant, die in de jaren tussen 1898 en 1926 werden gemaakt als onderdeel van de 'Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden'. Deze historische atlas omvat 111 kaartbladen in kleur en op schaal 1:25.000. Ze geeft een gedetailleerd beeld van het landschap en de nederzettingen van Noord-Brabant in het begin van de twintigste eeuw. De veranderingen in de bebouwing, infrastructuur, grenzen, grondgebruik enzovoort van de afgelopen honderd jaar zijn enorm groot. Van een half miljoen in 1900 groeide de Brabantse bevolking tot zo'n 2.5 miljoen nu. Na een inleiding over het maken van topografische kaarten, de veranderingen in deze provincie, een bladwijzer en een legenda volgen de kaartbladen zelf, die over het algemeen helder zijn afgedrukt. Een plaatsnamenindex besluit deze fraaie historische atlas

Onder ons gezegd... in Brabant In Onder ons gezegd... in Brabant geven maar liefst 138 schrijvers de top-tien van hun Brabantse dialect. Aan dit project, daterend uit 1990, werkte een groot aantal gerenommeerde schrijvers mee. Diversen van hen zijn ondertussen al overleden. De redactie had een keur van (dialect-)-schrijvers uitgenodigd deel te nemen aan dit grote werk, maar had vooraf geen idee van de enorme respons. De deelnemers mochten hun bijdragen op velerlei wijze vormgeven, zo lang er maar sprake was van tien favoriete Brabantse woorden met een motivatie voor de keuze. Saillant is natuurlijk dat A.F. Th v.d. Heijden eraan meegedaan heeft voor Geldrop en dat Cornelis Verhoeven (P.C.-Hooftprijswinnaar in 1979) een prachtige bijdrage voor 'zijn' Udenhout geleverd heeft. Ook wijlen prof. Weijnen, cabaretier Thieu Sijbers, de zangers Ad de Laat, Dirk de Bruijn en Arie van Roozendaal en de bekende dialectschrijvers Ivo van Dinther, Bert van der Horst, Willem Iven, Nol van Roessel, Gerard van der Vleuten en Lodewijk van Woensel deden nog mee. Schrijvers van naam als Jan Naaijkens (92!), Frans Hoppenbrouwers (als dichter opgenomen in de grote Komrij!), Ed Schilders en dialectologen als Hans Heestermans (van de Dikke Van Dale), Jan Stroop van het Meertens Instituut, taalpublicist Wim DaniŽls en professor Jos Swanenberg van de Universiteit van Tilburg zijn van de partij. Omdat het boek als een Brabantbreed project bedoeld was, moesten zoveel mogelijk regio's van de provincie Noord-Brabant vertegenwoordigd zijn. De redactie van Onder ons gezegd... in Brabant is zeker geslaagd in dit streven.

Handschriften voor het hertogdom NBD|Biblion recensie. Prachtig uitgevoerde verzameling van 24 middeleeuwse manuscripten gemaakt in opdracht van of gekocht door inwoners van Brabant. De handschriften waren dateren uit de vijftiende en zestiende eeuw. De mediŽvist Hanno Wijsman heeft de fraaiste exemplaren verzameld en beschreven. Bij elk handschrift staan gegevens van de eigenaar van het handschrift en zijn achtergrond. De uiterst kostbare manuscripten waren een statussymbool voor de middeleeuwer. De eigenaren van de in dit boek besproken exemplaren zijn de hertogen van Brabant, hoge edelen, kloosters of rijke stedelingen. Vervolgens wordt een aantal illustraties (meestal miniaturen) uit het betreffende handschrift beschreven. De voortreffelijk afgedrukte illustraties maken het boek een feest om door te bladeren. Tot slot een verklarende woordenlijst, toelichting van benamingen, bibliografie, landkaart en stamboom.

Geschiedenis van Brabant Eeuwenlang was het hertogdom Brabant, gelegen in het hart van de Nederlanden, het eerst in de rang van de zeventien gewesten. Maar niet alleen dat. Brabant vormde met zijn hoofdstede Brussel, Leuven, Antwerpen en 's-Hertogenbosch ook en brandpunt van bestuur, cultuur en economie. Gebeurtenissen en ontwikkelingen in Brabant hadden daarom vaak ingrijpende gevolgen voor alle Nederlandse gewesten. De opstand tegen Spanje, die een scheuring teweeg bracht tussen Noord en Zuid, deed ook het hertogdom uiteenvallen in uiteindelijk een Belgisch en een Nederlands deel. De geschiedenis van het hertogdom Brabant en van de gebieden die daaruit voortkwamen, is voor het eerst beschreven in een samenhangend wetenschappelijk overzicht. Een keur van gerenommeerde auteurs van beide zijden van de grens brengt tweeduizend jaar geschiedenis op fascinerende wijze in beeld. Deze uitgave is geactualiseerd en verbeterd, en uitgebreid met register en biografieŽn van de auteurs.
Het is mogelijk om digitale kaarten (zonder watermerk) te bestellen met een hoge resolutie (2050 x 2650) voor professioneel gebruik. Presentaties, publicaties etc. Voorbeelden