<<  NEDERLAND    <  UTRECHT    RUWIEL    Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870   Luchtfoto  Vergelijk toen met nu


Onderstaande kaart is ook verkrijgbaar als digitale afbeelding met hoge resolutie. Geschikt voor perfecte A3 / A4 afdrukken en voor professionele presentaties en publicaties voorbeelden

    
Bedieningspaneel: + en - voor in- en uitzoomen. Vlieg over de omgeving m.b.v. de pijlsymbolen

Het is mogelijk om digitale kaarten (zonder watermerk) te bestellen met een hoge resolutie (2050 x 2650) voor professioneel gebruik. Presentaties, publicaties etc. Voorbeelden

Aanbeveling literatuur:

Grote Historische topografische Atlas Utrecht Voor natuurliefhebbers en wandelaars, heemkundig genteresseerden en historici vormen oude, gedetailleerde landkaarten een ongevenaarde bron van informatie. In deze atlas zijn topografische kaarten verzameld die de gehele provincie Utrecht bestrijken. Ze werden eind negentiende, begin twintigste eeuw opgesteld en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving naar zijn hand zette. Deze Grote Historische topografische Atlas van Utrecht is gebaseerd op de rond 1905 via foto-lithografie vervaardigde kaarten van wat toen de Topografische Inrichting heette. Omdat ze in kleur verschenen, waardoor de details beter uitkwamen, werden ze chromo-topografische kaarten genoemd. Wie de kaarten vergelijkt met die van de moderne uitgave van 2004 in de serie ANWB topografische atlas* kan heden en verleden prima vergelijken en zien wat gebleven en wat er veranderd is. De atlas geeft dan ook in de letterlijke zin een beeld van Utrecht begin twintigste eeuw, waarbij militaire objecten verdoezeld zijn

Topografische DubbelAtlas Utrecht 1959-2009 Reizen in de tijd met de Topografische DubbelAtlas Utrecht. Stelt u zich eens voor dat u moeiteloos heen en weer kunt reizen tussen het Utrecht van nu en het Utrecht van 1959. Hoe zag uw provincie er toen uit, hoe zag uw stad of dorp er uit? En wat is er allemaal veranderd in die ruim 50 jaar? Met deze Topografische DubbelAtlas van Utrecht ziet u het letterlijk in één oogopslag.

Historische Atlas van de stad Utrecht Utrecht was tot in de zestiende eeuw de grootste stad van Nederland, waarna zij werd voorbijgestreefd door Amsterdam. Dit boek in groot formaat geeft een overzicht van de kartografische en ruimtelijke ontwikkeling van de stad Utrecht vanaf de Romeinse tijd tot heden, met de ontwikkeling van de stadswijk Leidsche Rijn. In 35 hoofdstukken worden alle typerende perioden en onderdelen van de stad en haar omgeving in beeld gebracht. Daarbij spelen kaarten de hoofdrol, zowel historische als thematische, die in kleur zijn afgebeeld en worden aangevuld met foto's en bondige, terzake kundige teksten. Naast overzichtskaarten worden ook bijzondere thema's en stadsdelen in kaart gebracht, zoals de invloed van de kerk en universiteit, de grachten en werven, zeventiende-eeuwse uitbreidingsplannen, het Domplein, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, bolwerken en plantsoenen, kanalen, het spoor, de Uithof, Hoog-Catharijne enzovoort. Een literatuurlijst en illustratieverantwoording (de meeste zijn afkomstig van het Utrechts Archief) voltooien dit fraaie boek

Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie + CD rom In deze atlas is de Nieuwe Hollandse Waterlinie cartografisch uitgewerkt aan de hand van een viertal thema's: de ligging van het landschap, het inundatiesysteem, het strategische stelsel en recente ontwikkelingen. De linie openbaart zich als een wijdvertakt militair verdedigingssysteem van forten, groepsschuilplaatsen en bij oorlogsdreiging te inunderen polders. De kaarten tonen de samenhang van de linie als strategisch-landschappelijk bouwwerk. Ze laten de topografische opbouw van dit bouwwerk zien in lagen en onderdelen. De meer gedetailleerde kaarten van de forten etaleren de rijkdom aan historische plekken, landschappelijke inpassingen en inrichtingselementen. De atlas biedt bestuurders houvast en ontwerpers vrijheid. Een goed vertrekpunt voor het opnieuw op de kaart zetten van dit unieke nationale landschap. Essays plaatsen de Nieuwe Hollandse Waterlinie in een historisch perspectief. De atlas is tot stand gekomen in opdracht van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de kantlijn worden aparte verwijzingen naar bronnen gegeven. Apart aandacht is er voor de architectuur van de forten. Achterin een poldertabel en een opsomming van de objecten in het inundatiesysteem alsmede een register. De kaarten zijn op een bijgeleverde cd-rom ook digitaal in pdf te bekijken


Het is mogelijk om digitale kaarten (zonder watermerk) te bestellen met een hoge resolutie (2050 x 2650) voor professioneel gebruik. Presentaties, publicaties etc. Voorbeelden