Historische kaarten provincie GelderlandIndex Provincie Gelderland
Aalten
Apeldoorn
Arnhem
Barneveld
Berkelland
Beuningen
Bronckhorst
Brummen
Buren
Culemborg
Doesburg
Doetinchem
Druten
Duiven
Ede
Elburg
Epe
Ermelo
Geldermalsen
Groesbeek
Harderwijk
Hattem
Heerde
Heumen
Lingewaal
Lingewaard
Lochem
Maasdriel
Millingen
Montferland
Neder-Betuwe
Neerijnen
Nijkerk
Nijmegen
Nunspeet
Oldebroek
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Overbetuwe
Putten
Renkum
Rheden
Rijnwaarden
Rozendaal
Scherpenzeel
Tiel
Ubbergen
Voorst
Wageningen
West Maas en Waal
Westervoort
Wijchen
Winterswijk
Zaltbommel
Zevenaar
Zutphen


Aanbeveling literatuur: Atlassen, landkaarten, etc.


Topografische Atlas Gelderland schaal 1:25.000 De atlas bevat een voorwoord, een index, bladwijzer en ruim 200 pagina's aan kaarten. De schaal van de kaarten is 1:25.000, het boek is genaaid geboden en heeft een formaat van 32x22 cm. Op basis van kaarten van de Topografische Dienst Kadaster. De 212 overzichtelijke, gedetailleerde kaarten op schaal 1:25.000, in kleur, dateren uit 2010 en 2011 en zijn uitstekend geschikt voor wandel- en fietstochten. De kaarten worden begeleid door een uitgebreide legenda, die alle gekarteerde objecten verklaart. De bladwijzers voor en achter in de atlas, het plaatsnamenregister en de co÷rdinaten in de kaartranden maken de atlas goed toegankelijk. Praktisch is de gebruikswijzer, interessant zijn de bijlagen over de geschiedenis van de Nederlandse cartografie en de vervaardiging van de topografische kaarten, en vermakelijk zijn enkele geografische feitjes over de provincie Gelderland. Een satellietbeeld van de gehele provincie completeert de atlas

Grote Historische Topografische Atlas Gelderland 1905 1:25.000 Deze Grote Historische topografische Atlas van Gelderland is gebaseerd op de rond 1905 via foto-lithografie vervaardigde kaarten van wat toen de Topografische Inrichting heette. Omdat ze in kleur verschenen, waardoor de details beter uitkwamen, werden ze chromo-topografische kaarten genoemd. Wie de kaarten vergelijkt met die van de moderne uitgave van 2004 in de serie ANWB topografische atlas* kan heden en verleden prima vergelijken en zien wat gebleven en wat er veranderd is. De atlas geeft dan ook in de letterlijke zin een beeld van Gelderland begin twintigste eeuw, waarbij militaire objecten verdoezeld zijn. Voorin staan enkele inleidende artikelen. Een bijzondere uitgave waaraan alleen een register ontbreekt.

Historische Atlas van Arnhem De geschiedenis en ontwikkeling van Arnhem worden in de 35 hoofdstukken van deze atlas stap voor stap in beeld gebracht aan de hand van foto's, gravures en schilderijen, maar vooral stadsplattegronden, die vaak eeuwenoud en nauwelijks bekend zijn. Bij Arnhem, hoofdstad van Gelderland en de enige stad in Nederland die tegen heuvels is gebouwd, denkt men vaak aan een 'groene stad aan de Rijn'. Toch is Arnhem pas vrij laat een parkstad geworden, na aankoop van enige grote landgoederen, die ook nu nog de ruimtelijke structuur van de stad kenmerken. Al eeuwen domineert Arnhem de plek waar de IJssel zich afsplitst van de Rijn. Internationaal is de stad vooral bekend geworden door de gebeurtenissen van 1944. Omdat de brug over de Rijn er een te ver was, volgde de evacuatie van de burgers en werd Arnhem een spookstad. Er was in april 1945 niemand om de bevrijders toe te juichen. Maar de stad kwam er weer bovenop en groeide door: verder tegen de heuvels op en het rivierenland in. Op het stofomslag een oude stadskaart van 1581. Bevat bronvermelding en literatuuropgave.

Historische atlas van Nijmegen Nijmegen is de oudste stad van Nederland. 2000 jaar geleden al lag bij het huidige Valkhof een Bataafse stad: Oppidum Batavorum. 1900 jaar geleden verleende keizer Trajanus stadsrechten aan de Romeinse nederzetting in het huidige Waterkwartier. Sindsdien heeft Nijmegen zich voortdurend ontwikkeld en een steeds groter stempel gedrukt op zijn omgeving. Die ontwikkeling is bij uitstek te zien op de 33 topografische kaarten die in dit boek zijn opgenomen. De historische kaarten geven een beeld van Nijmegen als Romeinse stad, Nijmegen als vestingstad, Nijmegen na de ontmanteling en Nijmegen sinds het bombardement. Afbeeldingen (tekeningen, gravures, foto's) en teksten lichten de kaarten toe. Elke kaart vertegenwoordigt een periode in de geschiedenis van de stad, gekoppeld aan een thema. In de Romeinse tijd zijn dit bijvoorbeeld het legerkamp op de Hunerberg en het aquaduct; van het middeleeuwse Nijmegen komen de verschillende omwallingen en poorten aan de orde. Van het moderne Nijmegen worden onder meer de stadsuitbreidingen na de ontmanteling gevolgd, van Nijmeegse Ring tot Waalsprong, naast het bombardement en de wederopbouw van de binnenstad

Historische atlas van Zutphen Zutphen is een van de oudste en best bewaarde steden van Nederland, maar ze is beslist geen dode stad. Ze geldt als een levendige winkel- en marktstad met een aantrekkelijk stadsbeeld en veel mooie monumenten. Deze atlas verklaart dat positieve imago aan de hand van twee historische troeven: de ogenschijnlijk wat chaotische plattegrond van de stad en haar getorende silhouet. Zutphen noemde zichzelf al in de Middeleeuwen een "oude stad" en een "torenstad". Aanvankelijk leek haar geschiedenis simpel: ontstaan aan de samenvloeiing van IJssel en Berkel werd de stad kortstondig de zetel van een al snel door Gelre geabsorbeerd graafschap. Na haar bloei als Hanzestad werd ze omgevormd tot garnizoensstad, om ten slotte geleidelijk af te dalen tot het niveau van een kleine provinciestad. Intussen is ons beeld van Zutphens begin, haar geografische ligging aan twee rivieren en de latere stadsontwikkeling ingrijpend vernieuwd. De stad is ouder dan gedacht en de IJssel juist jonger. De vesting en haar functie van kwartiershoofdstad bepaalden eeuwenlang de stedelijke ruimte, en zowel de recente stadsuitleg als Zutphens plaats in de regio verdient nieuwe aandacht. Die veelbewogen ontwikkeling wordt in de 35 kaarten van deze atlas ontvouwd en verklaard

Historische atlas van Ooijpolder en Duffelt De Historische atlas van Ooijpolder en Duffelt brengt voor een breed publiek een rivierengebied in beeld met een ongemeen gecompliceerde en boeiende geschiedenis. Het is de geschiedenis van de bedijking, de afwatering en de dijkdoorbraken; van de verschillende heerlijkheden en landsheren; van militaire projecten en verwoestingen; van de landbouw; van de opkomst en neergang van de baksteenindustrie. De actualiteit is al even boeiend, met de herbestemming van de uiterwaarden voor natuur en voor ruimte ten behoeve van de rivier. Ooijpolder en Duffelt zijn gebieden die worden gekoesterd, door de bewoners maar ook door natuurvorsers en -liefhebbers uit de wijde omgeving. De Ooijpolder is genomineerd voor de Werelderfgoedlijst van de unesco; de Millingerwaard is een spraakmakend onderdeel van het project Gelderse Poort