<<  NEDERLAND    <  NOORD-HOLLAND    HARENKARSPEL    Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870Catalogus originele Kuyperkaartjes
MEER DAN 1200 KAARTEN - NAAR OFFICIňLE BRONNEN BEWERKT
GEMEENTE - ATLAS VAN NEDERLAND
GETEKEND DOOR J. KUYPER

De Gemeente-Atlas van Nederland verscheen circa 1868 en werd uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. Voor iedere provincie een deel. Het uitgebreide werk bevat meer dan 1200 kaarten van alle toenmalige Nederlandse gemeenten. Deze gedetailleerde kaarten werden in zwart/wit gedrukt waarbij de gemeentegrenzen met de hand waren ingekleurd. De tekenaar van de kaarten, Jacob Kuyper (1821-1908) was een belangrijke pionier op het gebied van de thematische cartografie en medeoprichter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Hij stelde in de periode 1857-1880 verschillende atlassen samen. De bekendste atlas was de Gemeente-Atlas van Nederland. De kaarten voor deze atlas tekende Jacob Kuyper in de jaren 1865-1870


Van deze kaart is ook een origineel exemplaar verkrijgbaar

Onderstaande kaart is ook verkrijgbaar als digitale afbeelding met hoge resolutie voor perfecte A3 en A4 prints en voor presentaties en publicaties voorbeelden

Bovenstaande kaart is ook verkrijgbaar als digitale afbeelding met hoge resolutie voor perfecte A3 en A4 prints en voor presentaties en publicaties voorbeelden

Aanbeveling literatuur: Atlassen, landkaarten, etc.

       


Topografische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden 1864 Uitgeverij 12 ProvinciŽn geeft voor het eerst in de geschiedenis de 'Topografische en Militaire Kaart (TMK) 1864' uit. Schaal 1:50.000. De atlas met de TMK-kaarten geeft in ruim 400 kaarten een gedetailleerd beeld van Nederland rond het jaar 1864. Het formaat van de atlas is 23 x 32 cm. De atlas bevat een uitgebreid voorwoord, en uiteraard een bladwijzer en plaatsnamenindex. Totaal aantal pagina's: 448. De TMK wordt door velen gezien als een mijlpaal in de Nederlandse cartografie-geschiedenis. De informatie op de TMK-kaarten is onder andere gebaseerd op gedetailleerde kadastrale kaarten met een schaal van slechts 1:2.500. Bovendien zijn de TMK-kaarten in zwart-wit gedrukt. Hierdoor was het nodig een enorme hoeveelheid kaartsymbolen te gebruiken. Dit maakt de cartografische weergave van het terrein, de dorpen en steden en het landgebruik zo compleet en karakteristiek dat je bijna kunt spreken van een 'luchtfoto-opname' van de 19e eeuw. De kaartserie kreeg veel lof door haar fraaie vormgeving, volledigheid en betrouwbaarheid. De TMK is door haar schaal en gedetailleerde weergave bij uitstek de bron van informatie voor de bestudering van het 19-eeuwse, prť-industriŽle Nederlandse landschap, en voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral sinds 1960, toen er meer en meer aandacht kwam voor het milieu en het behoud van oude landschappen en historische plaatsen. U ziet in deze atlas hoe ons land is veranderd in de afgelopen 150 jaar. U reist anderhalve eeuw terug in de tijd, en waant u zich terug in het Nederland van toen. Wie de kaarten uit 1864 ziet, wordt geraakt door de schoonheid van het landschap. Wat opvalt is de ruimte, de beslotenheid van de dorpen en steden, en de natuur die vaak nog vrij spel heeft. Met grote precisie en helderheid hebben de makers van de kaarten ontelbare details met ragfijne lijntjes op papier gekregen. U ziet de kleinste bijzonderheden en ontdekt steeds weer iets nieuws in deze 'mijmeratlas'. Van Vlieland tot Maastricht. Voor nu en voor later. De atlas bevat bovendien een uitgebreide inleiding met vele foto's, een plaatsnamenindex en een handige bladwijzer.

Grote Historische Topografische Atlas Noord-Holland 1905 1:25.000 Voor natuurliefhebbers en wandelaars, heemkundig geÔnteresseerden en historici, vormen oude, gedetailleerde landkaarten een ongeŽvenaarde bron van informatie. In deze atlas zijn zulke topografische kaarten verzameld die de gehele provincie Noord-Holland bestrijken. Deze kaarten werden eind negentiende en begin twintigste eeuw opgesteld, en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving, zijn landschap, en zijn horizon naar zijn hand heeft gezet. Het zijn 'stille getuigen' van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen, en een veranderde samenleving. Stille getuigen die bij nadere beschouwing heel veel kunnen vertellen. Over de onwaarschijnlijke schoonheid van het toenmalige landschap. Meanderende rivieren en beken die nog hun gang mochten gaan. Over de ontwikkeling van stoomtrein en tram naar autoweg en verkeersknooppunt. Deze Grote Historische topografische Atlas van Noord-Holland is gebaseerd op de rond 1905 via foto-lithografie vervaardigde kaarten van wat toen de Topografische Inrichting heette. Omdat ze in kleur verschenen, waardoor de details beter uitkwamen, werden ze chromo-topografische kaarten genoemd. Wie de kaarten vergelijkt met die van de moderne uitgave van 2004 in de serie ANWB topografische atlas kan heden en verleden prima vergelijken en zien wat gebleven en wat er veranderd is. De atlas geeft dan ook in de letterlijke zin een beeld van Noord-Holland begin twintigste eeuw, waarbij militaire objecten verdoezeld zijn. Voorin staan enkele inleidende artikelen. Een bijzondere uitgave waaraan alleen een register ontbreekt

Topografische atlas van Noord-Holland 1:25.000 De atlas telt maar liefst 130 kaarten van 22 x 32 cm elk. De kaarten zijn gemaakt door de bekende Topografische Dienst / Kadaster en dus van topkwaliteit en natuurlijk in full-colour. Het boek is gedrukt op zwaar papier en gebonden. Zo komt het materiaal volop tot z'n recht. In deze uitgave zijn alle zeer recente kaarten (uit 2012 en 2011) opgenomen. De kaarten worden begeleid door een uitgebreide legenda, die alle gekarteerde objecten verklaart. De bladwijzers voor en achter in de atlas, het plaatsnamenregister en de coŲrdinaten in de kaartranden maken de atlas goed toegankelijk. Praktisch is de gebruikswijzer, interessant zijn de bijlagen over de geschiedenis van de Nederlandse cartografie en de vervaardiging van de topografische kaarten, en vermakelijk zijn enkele geografische feitjes over de provincie Noord-Holland. Een satellietbeeld van de gehele provincie completeert de atlas

Historische Atlas Van Haarlem Haarlem is een stad die tot de verbeelding spreekt. De stad is ontstaan in de twaalfde eeuw op de plaats waar een oude zandrug en de rivier het Spaarne elkaar raken. In de vijftiende en zeventiende eeuw beleefde de stad bloeiperiodes met grote gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkeling. De Historische atlas van Haarlem schetst de ruimtelijke ontwikkeling van de stad aan de hand van kaarten. In 35 hoofdstukken worden even zovele thema's behandeld die van directe betekenis zijn geweest voor het aanzien van de stad. Zorgvuldig geselecteerd beeldmateriaal completeert het verhaal. Deze historische atlas toont, letterlijk in vogelvlucht, de geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling van Haarlem en omstreken, die begint in de tiende eeuw. Talrijke oude kaarten tonen duidelijk dat het oude stratenpatroon grotendeels bewaard is gebleven: in Haarlem loop je over, door en langs veel geschiedenis. In de zeventiende eeuw kwam Haarlem snel tot grote bloei, met veel ambitieuze stadsuitbreidingen. Al snel daarna verviel de stad in een ernstige crisis. De Industriele Revolutie bracht een zekere opbloei, maar Haarlem werd nooit een industriestad. Het bleef een wat 'deftige' stad voor welgestelden. In 35 hoofdstukken van ieder twee pagina's, met vele illustraties, volgen we deze historische en min of meer thematische ontwikkelingen tot aan de grote uitbreidingen in de twintigste eeuw. Interessant, en met de nodige verrassingen, voor Haarlemmers. En voor andere cartografisch en topografisch geinteresseerden

Grote historische provincie atlas Noord-Holland schaal 1:25.000 Het is de meest complete verzameling van de oudste topografische kaarten van Noord-Holland die ooit in atlasvorm is verschenen. Dit prachtige werk geeft een uniek en uiterst gedetailleerd totaalbeeld van het Noord-Holland van 150 jaar geleden. De atlas is gebaseerd op de oorspronkelijke in het net gemaakte en met de hand gekleurde tekeningen (de zogenaamde 'nettekeningen') voor de eerste Nederlandse stafkaarten. De atlas toont Noord-Holland zoals het was. Voordat de industrialisatie op gang kwam. Toen hier nog maar 400.000 mensen woonden: nog geen vijfde van het huidige aantal. Toen er nog geen auto's en amper treinen reden. Eik kaartblad in de atlas is direct vergelijkbaar met de Grote Provincie Atlas van Noord-Holland, die deze provincie toont zoals die nu is. Kaart voor kaart kunt u heden en verleden vergelijken. De overzichtskaart aan het begin maakt u snel wegwijs in de atlas. Deze Grote Historische Provincie Atlas van Noord-Holland is gebaseerd op de met de hand gekleurde manuscriptkaarten die als uitgangspunt hebben gediend voor de in steen gegraveerde eerste officiŽle topografische kaarten van Nederland. Deze zogenaamde "nettekeningen" worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. De atlas is pagina voor pagina direct te vergelijken met de moderne Grote Provincie Atlas van Noord-Holland Daardoor kunnen heden en verleden vergeleken worden en kan men zien wat veranderd is en wat gelijk is gebleven. De atlas geeft in de letterlijke zin van het woord een beeld van Noord-Holland halverwege de negentiende eeuw, toen er nog geen fietsen of auto's en nog nauwelijks spoorlijnen waren. Opvallend is hoeveel "water" de provincie toen nog bevatte

De Bosatlas van Amsterdam Aan de hand van honderden kaarten en grafieken maakt de lezer met deze atlas een spectaculaire reis door onze hoofdstad. Tal van onderwerpen passeren de revue, zoals de stad en haar bewoners, bestuur en onderwijs, pontjes en trams, oude en nieuwe geloven, het Leidseplein en de tuindorpen, het Concertgebouw en de dancescene enzovoort. Kortom, de atlas toont de hoofdstad van Nederland in al haar facetten. Statistieken aantrekkelijk vormgeven. Dat lijkt misschien een hele klus, maar 'De Bosatlas van Amsterdam' is een groot aantrekkelijk statistiekenfeest. Bosatlas lijkt met zijn thematische atlassen een gat in de markt gevonden te hebben. Veroudering is natuurlijk het gevaar van een papieren uitgave, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de selectie, de samenhang en de presentatie. Vele mooie infographics, diagrammen, kaarten en foto's weten duizenden feiten in hoofdstukken als stadsontwikkeling, verkeer, economie, cultuur en bevolking overzichtelijk te rangschikken. Een berg informatie, maar geen overdaad. Van de 196 landen op de wereld zijn er 180 vertegenwoordigd in de Amsterdamse bevolking; er rijden per dag 1259 trams over het Leidseplein; het Vondelpark behoort tot de drukste fietsroutes van de stad; de grootste werkgevers zijn de gemeente en de UvA en er zijn elf boekwinkels op iedere 100.000 inwoners, om maar enkele feiten te noemen. Een boek om steeds in te blijven bladeren, iets van op te steken en door verrast te worden.

1000 jaar Amsterdam Ruimtelijke geschiedenis van een wonderbaarlijke stad. De geschiedenis van de ruimtelijke ordening van Amsterdam kan worden gevolgd rond een vijftal hoofdlijnen: het prille bestaan van de nederzetting met het ontginnen van de veengronden en de ontwikkeling tot 1600; de politieke en sociale structuur van een groeiende stad (1600-1850); opleving en herontdekking na een chaotische periode (1850-1900); de opkomst van het planologisch denken met de roemruchte bouwstijlen, zoals de Amsterdamse School (1900-1970) en de tegenbewegingen (1970-2012). Elk hoofdstuk ademt zorgvuldigheid en legt een stukje van de Amsterdamse ziel bloot. Het boek kan worden gebruikt als een gids door de stad en door de tijd. Naast de plattegronden, (bouw)tekeningen en prachtige oude foto's bevat dit standaardwerk een keur aan historische anekdotes en praktische tips om de stad weer te ontdekken. De verzorgde uitgave wordt besloten met een uitgebreid literatuuroverzicht en een register.

326X Noord-Holland - van Aagtdorp tot Zwanenburg Volgens de officiŽle lezing van de Staatsalmanak telt de provincie Noord-Holland 326 plaatsen, van kleine gehuchtjes met een klein rijtje huizen tot de grootste stad van het land Amsterdam met bijna 1 miljoen inwoners. In 326xNoord-Holland worden alle, in Noord-Holland gelegen plaatsen geportretteerd vanuit een 'historisch-actueel' perspectief Ė hoe zijn ze ontstaan, wat voor rol speelden ze in de geschiedenis en hoe staan ze er vandaag de dag voor. Dit kloeke boek heeft een omvang van 835 pagina's en wordt in full colour uitgegeven. Recensie(s). Dit vuistdikke foto- en leesboek geeft een beeld van 326 steden, dorpen en gehuchten in de provincie Noord-Holland. Dit is per gemeente gebeurd, die alle 61 op een overzichtskaart voor in het boek zijn gelokaliseerd. Hierna volgen de gemeenten in alfabetische volgorde van Aalsmeer tot Zijpe. Deze beschrijvingen worden voorafgegaan door een schetskaart met de globale plaatsbepaling van de verschillende besproken en afgebeelde dorpen en steden. Per plaats wordt een korte geografische en cultuurhistorische beschrijving en typering gegeven, aangevuld met een of meer kleurenfoto's, waarvan tenminste een een volledige pagina beslaat. Een namenregister van alle behandelde plaatsen besluit dit boek

De Vyerighe Colom 'De Vyerighe (= vurige) Colom' is een uitgave uit 1660 door Jacob Aertsz. Colom. Hierin staan 47 getedailleerde kaarten van de toenmalige 17 Nederlandse ProvinciŽn. 'De Vyerighe Colom' verscheen voor het eerst in het jaar 1635 in Amsterdam. Van de oorspronkelijke atlas zijn nog slechts weinige exemplaren voor iedereen toegankelijk. De heruitgave door uitgeverij 12 ProvinciŽn maakt het mogelijk dat velen 'in druk' kennis kunnen nemen van de atlas, die door de gedetailleerde kaarten een goed cartografisch beeld geven van de Nederlanden in de 17e eeuw.


<<  HOME - START