Historische kaarten provincie ZeelandIndex Provincie Zeeland
Borsele
Goes
Hulst
Kapelle
Middelburg
Noord-Beveland
Reimerswaal
Schouwen-Duiveland
Sluis
Terneuzen
Tholen
Veere
Vlissingen


Aanbeveling literatuur: Atlassen, landkaarten, etc.


Grote Historische Topografische Atlas Zeeland Deze Grote Historische topografische Atlas van Zeeland is gebaseerd op de rond 1905 via foto-lithografie vervaardigde kaarten van wat toen de Topografische Inrichting heette. Omdat ze in kleur verschenen, waardoor de details beter uitkwamen, werden ze chromo-topografische kaarten genoemd. Wie de kaarten vergelijkt met die van de moderne uitgave van 2004 in de serie ANWB topografische atlas* kan heden en verleden prima vergelijken en zien wat gebleven en wat er veranderd is. De atlas geeft dan ook in de letterlijke zin een beeld van Zeeland begin twintigste eeuw, waarbij militaire objecten verdoezeld zijn. Voorin staan enkele inleidende artikelen. Een bijzondere uitgave waaraan alleen een register ontbreekt

Topografische atlas Zeeland schaal 1:25.000 De Atlas geeft u een up-to-date beeld van onze gehele provincie. Landschappen komen tot leven.De schaal is slechts 1:25.000 (1 cm = 250 meter). Die schaal is zo duidelijk dat landschappen tot leven komen. Want u ziet in deze Atlas alle vrijstaande woningen staan, ieder huizenblok, het grondgebruik, enzovoort. Zelfs de kleinste weggetjes en slootjes zijn in deze Atlas zichtbaar. Praktisch en sterk. De Atlas telt maar liefst 120 topografische kaarten. De kaarten zijn gemaakt door de Topografische Dienst / Kadaster, en dus spat zuiver en in full-colour. Nergens anders zo'n atlas. Er is geen enkele andere atlas te vinden die de allernieuwste kaarten bevat, en al helemaal niet voor zo'n prijs. Kortom, dit is een voordelige kwaliteitsatlas die u vaak gebruikt, en waar u ook nog eens vele uren kijkplezier van zult hebben. Kilometerraaipalen, grondduikers en ravelijnen. De uitvoerige legenda legt uit wat die symbolen allemaal betekenen. Zo wordt het mogelijk om waterwegen, voetpaden en landmarks in de kaart eenvoudig te herkennen

Topografische Dubbelatlas Zeeland De DubbelAtlas van de provincie Zeeland combineert topografische kaarten daterend van 1955 tot 1965 met recente topografische kaarten, daterend van 2004 tot 2009. Deze kaarten zijn vervaardigd door de Topografische Dienst Kadaster. De kaartencombinatie levert een unieke atlas op, die door de praktische indeling (oude kaart op de linkerpagina en recente kaart op de rechterpagina) een indruk geeft van de veranderingen in het landschap in de afgelopen halve eeuw. De 32 gecombineerde kaarten zijn overzichtelijk en gedetailleerd; door de schaal 1:50.000 zijn de recente kaarten tevens geschikt voor fietstochten en langeafstand wandeltochten. Een uitgebreide legenda verklaart alle gekarteerde objecten op zowel de oude als de recente kaarten. De bladwijzers voor en achter in de atlas, het plaatsnamenregister en de coordinaten in de kaartranden maken de atlas goed toegankelijk. Praktisch is de gebruikswijzer, interessant zijn de bijlagen over de geschiedenis van de Nederlandse cartografie en de veranderingen in het landschap, met nadruk op de jaren '50 en '60.

Historische atlas van Walcheren Na de 'Landschapsatlas van Walcheren' (2009) is er nu ook deze historische atlas onder redactie van vijf historici en archivarissen. De 35 chronologische hoofdstukken beslaan elk twee pagina's en zijn aangevuld met bij de tekst passende kaarten, voorzien van toelichting. De oorsprong van het Walcherse landschap moet vooral in de derde tot en met de zesde eeuw worden gezocht in de uit zand en klei opgebouwde kreekruggen met daartussen uit klei-op-veen bestaande poelgebieden. In de loop van de eeuwen waren verschillende gebeurtenissen van doorslaggevende betekenis voor de ontwikkeling van het landschap. Oorlogshandelingen, de bouw van buitenhuizen, overstromingen, toerisme, akkerbouw en veeteelt, economische ontwikkeling en herverkaveling drukten alle op eigen wijze een stempel op de cartografische verandering van het eiland. Bevat veel tekeningen en kaarten, waaronder zeekaarten die zelden elders werden gebruikt. Dit is een mooi verzamelwerk

De oude kaarten van Zeeland Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie. Meer dan van enig ander gewest, is de kaart van Zeeland er een van vele en ingrijpende veranderingen. Veel historie is uit het landschap van vandaag verdwenen. Maar gelukkig hebben we de oude kaarten nog. Vaak prachtige staaltjes van vakmanschap van landmeters en kaartmakers, maar bovenal heel informatief. Ze getuigen van de intensieve omgang met het water, ze tonen en verklaren de lijnen die in stad en dorp werden getrokken en ze brengen ons op het spoor van alles wat eigen is aan het Zeeuwse landschap: burgen en forten, boerderijen en buitenplaatsen, maar ook een vergeten rond vliegveldje en een verdwenen sluis. In dit boek brengen 48 oude kaarten waarvan de meeste in kleur en begeleidende teksten het landschap van toen dichtbij de kijker van nu

Zeeuwse kaarten voor de VOC Het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw. Als wereldwijd opererende handelsmaatschappij met een zeewaardige vloot had de Verenigde Oost-Indische Compagnie een eigen cartografische dienst. Behalve in Amsterdam en Batavia werden ook in Middelburg zeekaarten voor de VOC vervaardigd. De auteur, maritiem historicus, brengt deze kaartproductie in beeld, in het bijzonder door de familie Roggeveen (waartoe Jacob Roggeveen behoorde, de ontdekker van Paaseiland) die een echt familiebedrijf voerden, en van hun opvolger Abraham Anias, die eveneens examinator was van stuurlieden van de VOC. Allereerst gaat hij in op de VOC in het algemeen, navigatie en het gebruik en vervaardigen van kaarten. Dan op de Zeeuwse kaartmakerij zelf met tot slot de cartografie van de Westerschelde en enkele scheepsrampen met Oostindievaarders die daar plaatsvonden. Dit alles aan de hand van uitvoerig beeldmateriaal in kleur en zwart-wit. Voor een redelijk breed publiek dat belang stelt in historische zeevaart, cartografie en de VOC.