Historische kaarten gemeente LiemeerKlik op de plattegronden voor vergroting

Nieuwveen

Zevenhoven

OfficiŽle website gemeente LiemeerAanbeveling literatuur: Atlassen, landkaarten, etc.


Grote Historische Topografische Atlas - Zuid-Holland 1905 1:25.000 Topografische kaarten die zich laten lezen als een historisch verhaal. In deze atlas zijn zulke topografische kaarten verzameld die de gehele provincie Zuid-Holland bestrijken. Deze kaarten werden eind negentiende en begin twintigste eeuw opgesteld, en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving, zijn landschap, en zijn horizon naar zijn hand heeft gezet. Het zijn 'stille getuigen' van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen, en een veranderde samenleving. Stille getuigen die bij nadere beschouwing heel veel kunnen vertellen. Over de onwaarschijnlijke schoonheid van het toenmalige landschap. Over economische motieven om in dat landschap in te grijpen. Meanderende rivieren en beken die nog hun gang mochten gaan. Van stoomtrein en tram naar autoweg en verkeersknooppunt. Deze Grote Historische topografische Atlas van Zuid-Holland is gebaseerd op de rond 1905 via foto-lithografie vervaardigde kaarten van wat toen de Topografische Inrichting heette. Omdat ze in kleur verschenen, waardoor de details beter uitkwamen, werden ze chromo-topografische kaarten genoemd. Wie de kaarten vergelijkt met die van de moderne uitgave van 2004 in de serie ANWB topografische atlas kan heden en verleden prima vergelijken en zien wat gebleven en wat er veranderd is. Het valt dan op hoe leeg Nederland eigenlijk was en hoeveel water er op de kaarten staat. Leuk is dat je b.v. aan de hand van de namen van afzonderlijke boerderijen kunt zien hoever de bebouwing opgerukt is

Topografische atlas van Zuid-Holland schaal 1:25.000 Topografische atlas van de provincie Zuid-Holland op basis van kaarten van de Topografische Dienst Kadaster. De 134 overzichtelijke, gedetailleerde kaarten op schaal 1:25.000, in kleur, dateren uit 2010 en 2011 en zijn uitstekend geschikt voor wandel- en fietstochten. De kaarten worden begeleid door een uitgebreide legenda, die alle gekarteerde objecten verklaart. De bladwijzers voor en achter in de atlas, het plaatsnamenregister en de coŲrdinaten in de kaartranden maken de atlas goed toegankelijk. Praktisch is de gebruikswijzer, interessant zijn de bijlagen over de geschiedenis van de Nederlandse cartografie en de vervaardiging van de topografische kaarten, en vermakelijk zijn enkele geografische feitjes over de provincie Zuid-Holland. Een satellietbeeld van de gehele provincie completeert de atlas.

Topografische dubbelatlas Zuid-Holland Zou u wel eens een tijdreis willen maken tussen het Zuid-Holland van nu en het Zuid-Holland van 1958? Hoe zag uw provincie er toen uit, hoe zag uw dorp of stad er uit? En wat is er allemaal veranderd in die 50 jaar? Met de Topografische Dubbelatlas van Zuid-Holland ziet u het - letterlijk - in ťťn oogopslag. Links Zuid-Holland 1958, rechts Zuid-Holland 2008. Deze Dubbelatlas heeft een heel speciale vorm: er zijn twee atlassen in opgenomen. Aan de linkerkant ziet u Zuid-Holland afgebeeld zoals het was in de tijd van de wederopbouw. Aan de rechterkant ziet u hoe precies hetzelfde stukje Zuid-Holland er uitziet in ons glasvezeltijdperk. Met deze atlas op tafel kijkt u als het ware 50 jaar terug in de tijd. Wie de kaarten uit de periode 1955 - 1965 ziet, wordt geraakt door de schoonheid van het landschap. Wat direct opvalt zijn de verschillen tussen 'toen' en 'nu'. Het enorme verschil in ruimte, de verdwenen beslotenheid van de dorpen en steden, de natuur die in de jaren vijftig vaak nog vrij spel had. Zuid-Holland kende in die dagen nog nauwelijks snelwegen. Geen wonder want Zuid-Holland had in 1958 nog maar 2 miljoen inwoners. Nu zijn dat er ruim 3 miljoen. Het is enorm leuk ťn leerzaam om de kaarten van nu naast die 'van uw jeugd' te zien. Deze Topografische Dubbelatlas telt maar liefst 118 pagina's waarvan 82 kaarten, een voorwoord en een index. De Atlas meet opengeklapt 45 x 31 cm. De schaal is 1:50.000. Van Hillegom tot Goeree-Overflakkee. Voor nu en voor later. Kortom, een kwaliteitsatlas waar u vele uren kijkplezier van zult hebben

Historische Atlas Van Rotterdam Deze atlas in groot formaat biedt een overzicht van de historisch-ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam aan de hand van allerlei soorten kaart- en beeldmateriaal. Twee medewerkers van het Historisch Museum Rotterdam hebben deze samengesteld en vertellen beknopt en chronologisch de ruimtelijke geschiedenis van deze havenstad vanaf de Middeleeuwen, de koopmansstad in de 17e en 18e eeuw en de uitbreiding van de stad in de richting van de Maas, de aanleg van spoorwegen en Nieuwe Waterweg in de 19e eeuw, de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en tenslotte de nieuwe skyline van Rotterdam. Centraal in deze geschiedenis staan vele - vaak fraaie - historische kaarten, aangevuld met thematische reconstructiekaarten, schilderijen, prenten en foto's in kleur evenals enkele grafieken en tabellen, die vanwege het grote formaat goed uitkomen. De meeste afbeeldingen komen uit de collecties van het Historisch Museum en Gemeentearchief Rotterdam. Een literatuurlijst en illustratieverantwoording besluiten dit mooi verzorgde boe

Historische Atlas Van Den Haag In 35 hoofdstukken brengt de atlas de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag in kaart: van Forum Hadriani tot Internationaal Gerechtshof, van het grafelijk jachthuis en het dorp Die Haghe tot de multiculturele stad van de 21ste eeuw. De atlas toont de bekende en onbekende gezichten van Den Haag. Hofstad, regeringscentrum, mooie stad achter de duinen, stad van recht en vrede. Maar ook Den Haag als oorlogsstad, garnizoensstad, stad van de Atlantikwall; Den Haag als stad van de scherpe ruimtelijk-sociale contrasten: tussen zand en veen, rijk en arm; Den Haag als stad 'achter de tuinen', achter de kassen, stad van de zwarte arbeid; ťn - geheel in de mist van de tijd verdwenen - Den Haag als eerste Hollandse industriestad aan de vooravond van de industriŽle revolutie

De Vyerighe Colom 'De Vyerighe (= vurige) Colom' is een uitgave uit 1660 door Jacob Aertsz. Colom. Hierin staan 47 getedailleerde kaarten van de toenmalige 17 Nederlandse ProvinciŽn. 'De Vyerighe Colom' verscheen voor het eerst in het jaar 1635 in Amsterdam. Van de oorspronkelijke atlas zijn nog slechts weinige exemplaren voor iedereen toegankelijk. De heruitgave door uitgeverij 12 ProvinciŽn maakt het mogelijk dat velen 'in druk' kennis kunnen nemen van de atlas, die door de gedetailleerde kaarten een goed cartografisch beeld geven van de Nederlanden in de 17e eeuw.